Workforce Management

Arbeidstakere vil ha stadig mer fleksibilitet og mobilitet. HR-avdelinger må jobbe hardt for å finne den rette kompetansen, og enda hardere for å beholde den. Vi hjelper dere med implementering av teknologi for å forbedre strategi og prosesser i en mer samlet og presterende HR-avdeling.

Løsninger

Ledere forstår at det er den rette kompetansen som driver selskapet videre. Dere kan skape verdi gjennom arbeidsstyrken ved å jobbe med våre 200 dyktige og erfarne HR-konsulenter. Vi kan tilby: • HR-strategi og driftsmodelldefinering • HR-effektivitet og kostnadsredusering, herunder HR delte tjenester • People process excellence – fra harmonering av globale prosesser og programmer til design og implementering av talent management-systemer

Les mer her

Contact our experts