Samfunnsansvar

I dagens uforutsigbare forretningsmiljø, er behovet for ansvarlig forretningsskikk viktigere enn noen gang. Samfunnsansvar og bærekraft gir merverdi for våre ansatte, kunder, aksjonærer, investorer, leverandører, forretningspartnere, for samfunnene vi opererer i, og for miljøet. Vår visjon er å opprettholde gode verdier og standarder gjennom forpliktelsene vi har beskrevet nedenfor.

Våre forpliktelser:

 

  • Lederskap, verdier og etikk: Vi sier hva vi gjør og gjør det vi sier. Vi omfavner verdiene våre; ærlighet, vågemot, tillit, frihet, lagånd, ydmykhet og glede. Capgemini fastholder vårt sterke etiske regelverk som ligger til grunn for all vår forretningsførsel.
  • Ansatte og arbeidsplassen: Vi forplikter oss til å  være en ansvarlig arbeidsgiver som folk velger å jobbe for. Vi jobber for å sikre at både fysisk arbeidsmiljø og forretningsskikken vår er trygg og lar våre ansatte utvikle seg og levere sitt beste. Vi er et selskap som setter mennesket i sentrum, og vi legger stor vekt på profesjonell utvikling og velferd hos alle våre ansatte. Kulturen vår bygger på respekt og utnytter mangfoldet som ligger i individene som jobber hos oss.
  • Kunder: Vi samarbeider med kunder, og med det forplikter vi oss til å forstå de virkelige forretningsbehovene deres og levere varig verdi med håndfaste resultater. Vi tar samtaler og tilbakemeldinger med stort alvor. Vi jobber også for å legge inn samfunnsansvar og bærekraft inn i consulting- og teknologitilbud.
  • Samfunnet rundt oss: Å sikre positive effekter på samfunnene vi lever og jobber i. Vi er en stor og global arbeidsgiver og jobber både nasjonalt og internasjonalt med lokale myndigheter og organisasjoner med samfunnsprosjekter. Vi oppfordrer våre ansatte til å bidra til utvikling i samfunnet de lever i.
  • Leverandører og forretningspartnere: Å jobbe med leverandører og forretningspartnere og forplikte oss til fornuftige og bærekraftige innkjøpsprosedyrer for å sørge for at leverandørene våre og forretningspartnere våre følger de samme prinsippene som vi gjør. 
  • Miljøet: Å anerkjenne vår miljøpåvirkning. Vi anstrenger oss for å redusere negative miljøeffekter på områder som er mest relevante for vår virksomhet, særlig energibruk, reise og avfallshåndtering. Bærekraft er nøkkelen, og vi jobber for å gjøre våre ansatte mer bevisste, for å redusere negativ miljøpåvirkning og øke våre positive bidrag.
Annen relevant informasjon