Karrierevei og utvikling

Capgemini lever av kunnskap og vi er derfor svært opptatt av våre ansattes utvikling og kompetanseheving. Selskapet tilbyr et bredt spekter av kurs med fokus på sertifiseringer for å styrke vår faglige kompetanse. Hos oss har du muligheten til å påvirke din egen karriere i den retningen du ønsker.Karriereveier

Våre globale rolle-og kompetanse–modeller gir en god oversikt over hvilken kompetanseprofil som forventes i ulke roller. Modellene gir god oversikt over mulige karriereveier, hva som kreves og hvilken opplæring som tilbys. Karriereutvikling i Capgemini vil bli formet i henhold til dine kunnskaper, interesser og ambisjoner for egen utvikling. Utvikling og karriere vil være tema i personalsamtalen mellom leder og medarbeider som holdes to ganger per år.Det er rom for å spesialisere seg som fagekspert, utvikle seg innen salg, fokusere på prosjektledelse eller jobbe mot en karriere innenfor ledelse og administrasjon i selskapet.

Du kan utvikle deg selv og karrieren gjennom flere programmer: 
  • Capgemini University - Neste generasjons pensum kombinert med nettverking
  • Personlig utviklingsplan - Vi legger en langsiktig plan for karrieren din
  • Sertifiseringsprogrammer - Gir deg profesjonell kompetanse og ekspertiseutvikling
  • Internasjonale programmer - Utvekslingsprogrammer for konsulentene våre


Prosjekter

Konsulentene utvikler seg hovedsaklig gjennom deltagelse i ulike prosjekter. Læring optimaliseres ved at det stadig er nye prosjekter og nye utfordringer som skal løses sammen med kundene våre. Våre ansatte opplever at Capgemini har et spennende læringsmiljø gjennom interessante prosjekter med kollegaer i tverrfaglige team. Hos oss vil du få utfordrende arbeidsoppgaver, samt muligheten til å påvirke hvilke oppdrag du skal jobbe med. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn og godtgjørelser. Din karriere er viktig for oss!
 

Capgemini University

University er navet i Capgemini Group sin satsning på utvikling og karriere. De tilbyr opplæringsprogram for alle roller. Opplæringsprogrammene kan være satt sammen av ulike typer av opplæring, som virtuell opplæring, e-læring,  klasseromskurs og teamoppgaver. Gjennom de kursene som holdes på ett av gruppens opplæringssentre, i Paris, Hydrabad eller Chicago, bli man kjent med kolleger som jobber med samme fagområder i andre land, og bygger viktig nettverk Les mer om Capgemini University Les Fontaines her
 

Lokal utvikling og læring

Alle nyansatte i Capgemini Norge gjennomgår et introduksjonsprogram. Her får man kjennskap til organisasjonen, våre metoder og verktøy. I tillegg har vi et bredt utvalg av interne kurs, faggrupper, interne seminarer og aktiviteter sammen med våre samarbeidspartnere. Vi tilbyr også mange muligheter for sertifiseringer og eksterne kurs.
 

Tilbud til nyutdannede i TAG

Capgemini satser sterkt på sine unge og entusiastiske talenter. Nyutdannede som ansettes i Capgemini begynner i Technology Analysis Group(TAG). Dette er program spesielt designet for å bygge opp grunnleggende konsulentferdigheter, skape et nettverk på tvers av organisasjonen, samt få kunnskap om Capgemini, fagområder og sektorer. Nyansatte får tett oppfølgning slik at opplæring skjer innenfor trygge rammer. Dette gir rom for prøving og feiling, med konstruktive tilbakemeldinger på egen innsats.


Les mer om våre ledige stillinger her

Les mer om