Mangfold i Capgemini

Mangfold er dypt forankret i kulturen vår. Vi ansetter dyktige mennesker med forskjellige bakgrunner og innfallsvinkler. Med kontorer i over 40 land, ansatte som snakker mer enn 100 forskjellige språk, har vi virkelig et stort kulturelt mangfold. Når vi i Capgemini snakker om mangfold, snakker vi om kjønn, funksjonsnedsettelser, etnisitet, alder og livsstil.

Hvorfor er mangfold viktig for oss?

Våre ulikheter er en inspirasjons- og en innovasjonskilde. De gir oss nye ideer, gjør at vi forutser markedstrender og gjør oss til et foregangsselskap i våre utvalgte markeder.
 
Vår mangfoldige arbeidsstyrke betyr at:

  • Vi er i stand til å gjenspeile dagens globale markedsplass, våre klienters interessenter, og forstå globale trender og spørsmål
  • Vi har en internasjonal plattform som beriker tilbudene og tjenestene våre, og det utgjør en stor del av vår samarbeidsmodell Collaborative Business Experience™
  • Vi forstår og tilpasser oss samfunnene vi opererer i bedre


Å jobbe for en mangfoldig kultur

Vi forstår at kundene våre og de ansatte har ulike behov og ønsker, og at de opererer på ulike steder og i ulike bransjer. Vi oppfordrer til og drar nytte av ulikhetene våre!

Vi vil sørge for at:

  • Vi rekrutterer dyktige mennesker med ulik bakgrunn
  • Vi viser mennesker respekt og behandler dem rettferdig
  • Diskriminering finnes ikke i arbeidsforholdene våre
  • Arbeidsmiljøet vårt er fritt for mobbing og trakassering

Capgemini har skrevet under på  FN-Initiativet Global Compact. Foruten å støtte og respektere Menneskerettighetserklæringen gjennom FN-initiativet, heter 6. prinsipp at vi skal ”sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes”.
 

Les mer om våre ledige stillinger her