Hvorfor velge Capgemini

Vurderer du å søke jobb hos oss i Capgemini? Det er mange faktorer som spiller inn når du skal velge arbeidsgiver. Arbeidsdagen utgjør en stor del av livet ditt. 
Hos oss blir du en del av Norges fremste fagmiljøer preget av yrkesstolthet og en glødende interesse for teknologi, ledelse og smidige metoder.

Frihet og et inkluderende arbeidsmiljø

I Capgemini blir våre ansatte sett, hørt og inkludert. Vi legger til rette for fleksible arbeidsordninger og et hyggelig arbeidsmiljø hvor du med stor frihet kan påvirke din egen karriere. Du får jobbe med motiverte kolleger og sterke, aktive fagmiljøer på tvers av ulike felt, teknologier og disipliner. Med lagånd, åpenhet og respekt for hverandre skaper vi de beste forutsetninger for å lykkes. I Capgemini får du spennende utfordringer hos kunder innen privat og offentlig sektor.

Karriere og utvikling
Vi har store tanker på vegne av våre kunder og oss selv. Dette krever fokus på fremtidsrettet kompetanseheving og karriereplanlegging. Våre kunder og ansatte krever kontinuerlig kompetanseutvikling. Som ansatt hos oss får du mulighet til å utvikle deg. For å holde deg oppdatert innen ditt fagområde legger vi til rette for karriereplanlegging, sertifiseringer, metodeopplæring og deltakelse i faggrupper og kurs.

Et godt liv med Capgemini
Noen ting skal bare finnes, som for eksempel gode pensjons- og helseforsikringsordninger. Videre ønsker vi å legge til rette for at du kan nyte det gode liv også utenfor jobb. Capgemini har firmahytter for sine ansatte, subsidiert treningsavgift, sosiale- og sportslige arrangementer, for å nevne noe. Vi investerer i en god og trygg hverdag for våre ansatte, og bidrar til en god og tilfredsstillende balanse mellom jobb, fritid og familie.

Nåtidens utfordringer – fremtidens løsninger
Capgemini har noen av Norges største fagmiljøer innen systemutvikling, IT-prosjektledelse, Business Intelligence og arkitektur. Vi bruker spissteknologier som verktøy for å skape innovative og unike kundeløsninger. Våre prosjekter og oppdrag og mulighetene du har til å påvirke fremtiden, skiller oss fra andre organisasjoner. Hos oss blir du en del av Norges fremste fagmiljøer preget av yrkesstolthet og en glødende interesse for teknologi, ledelse og smidige metoder.

Stort selskap, lave terskler
Du blir en del av et internasjonalt nettverk i en av verdens største kunnskapsbedrifter. Fra Norge vil du ha muligheten til å jobbe på tvers av landegrenser, sammen med vår ekspertise i andre land. Og til tross for vår størrelse vil du møte både åpenhet og mulighet til å påvirke i prosjekt, overfor kunder og i forhold til ansatte og eksterne. Vi har en flat organisasjon, og det er høyt under taket. Vi oppfordrer til å utfordre sannheter med en innovativ tankegang.

Mangfold
I Capgemini har mangfold et naturlig fokus. Vi trives best med en sammensetning av mennesker med ulik etnisk bakgrunn, en balansert kjønnsfordeling, med forskjellige fagfokus og interesser. Vi trenger ulike roller og typer mennesker for å oppnå det beste resultatet.

Verdier og samarbeid
En viktig del av vår bedriftskultur er et felles sett med ”leveregler” som vi kaller våre 7 verdier; ærlighet, tillit, ydmykhet, glede, lagånd, vågemot og frihet. Våre syv verdier har vært grunnleggende for Capgemini fra begynnelsen. De påvirker hvordan vi møter kundenes behov, samtidig som vi respekterer de regler og lover som gjelder i landene vi opererer i. Og de ligger til grunn for god etikk innad i Capgemini og i samarbeid med andre. Samarbeid står sentralt i Capgeminis filosofi og det utgjør en grunnstein i tjenesteleveransen vår.

Les mer om våre ledige stillinger her