Core Banking Offerings for Sustainable Future Performance

Enabling financial institutions to optimize customer experience and manage risks effectively

Bank og Finans i Capgemini

Capgemini bruker omfattende bransjeerfaring, innovative tilbud og neste generasjons globale leveranser når vi bistår finanssektoren.Vi har et nettverk av 21 000 eksperter som jobber for mer enn 900 kunder verden over. Capgemini samarbeider med ledende banker, forsikringsselskaper og kapitalmarkedselskaper for å levere forretnings- og IT-løsninger og ekspertise som skaper konkrete verdier.
Bank, forsikring og finans er Capgeminis største forretningsområde i Norge. Vi leverer forretnings- og IT-løsninger til våre kunder og tenker lederskap som skaper varige verdier.

Capgeminis verdibidrag til finansbransjen

Finansbransjen har de siste årene vært preget av fisjoner, fusjoner, globalisering og etablering i nye markeder. Kombinasjonen  med et svært volatilt marked, nye regulativer og myndighets krav, nye konkurrenter og krevende forventninger fra kunder har ført til store krav til finansbransjen. (forenklede kundeløsninger, personifisering, tilstedværelse på nye markedsplasser).
Capgemini har tatt en aktiv rolle med å bidra til å skape verdi i finansmarkedet. Capgeminis kompetanseområde innen sektoren har hele spekteret av tjenester og løsninger av rådgivningstjenester fra strategi, virksomhetsstyring, endringsprosesser, IT- tjenester fra prosjektimplementering, systemutvikling av nye nettsteder, implementering av regelverkskrav til outsourcing og drift.
For å kunne tilby kundene riktig verdibidrag har Capgemini et aktivt internasjonalt nettverk, slik at vi fanger opp de behov og trender  ved rådgivning og utvikling av fremtidige løsninger hos kundene. Dette kombinert med den lokale kompetansen og forståelsen av hva som skal til for å kunne implementere de løsninger som differensiere kundene i deres marked, er sentralt når Capgemini gjennomfører sine prosjekter.
Related Solutions